Terms of service customer updating Russian chat girls sex

Posted by / 21-Feb-2020 11:29

Terms of service customer updating

Wykorzystujemy dane osobowe użytkowników, takie jak informacje o ich aktywności i zainteresowaniach, w celu wyświetlania użytkownikom reklam, które są dla nich bardziej interesujące.Ochrona prywatności użytkowników serwisu jest kluczowym elementem funkcjonowania naszego systemu reklam.Opracowujemy także zautomatyzowane systemy mające na celu poprawę naszej zdolności wykrywania i usuwania działań niebezpiecznych i naruszających zasady, które mogą zaszkodzić naszej społeczności oraz integralności naszych Produktów.Prowadzimy badania w celu opracowywania, sprawdzania i ulepszania naszych Produktów.Zamiast tego reklamodawcy mogą nam powiedzieć, jakiego rodzaju odbiorcom chcą pokazać swoje reklamy i wyświetlimy te reklamy osobom, które mogą być nimi zainteresowane.Przekazujemy reklamodawcom raporty dotyczące skuteczności reklam, dzięki którym łatwiej mogą zrozumieć, jak odbiorcy reagują na ich treści. Nasze Zasady dotyczące danych wyjaśniają, jak gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe użytkowników w celu określenia pewnych reklam, które użytkownicy oglądają, i jak świadczymy inne opisane poniżej usługi.Użytkownicy tworzą społeczność na Facebooku tylko wówczas, gdy czują się bezpieczni.Zatrudniamy specjalne zespoły na całym świecie i opracowujemy zaawansowane systemy techniczne w celu wykrywania przypadków niewłaściwego korzystania z naszych Produktów, szkodliwego działania w stosunku do innych osób oraz sytuacji, w których możemy pomóc we wspieraniu lub ochronie naszej społeczności.

rzeczywistości rozszerzonej czy filmów 360, aby umożliwić im tworzenie i udostępnianie bardziej interesujących i wyrazistych treści na Facebooku.

Wykorzystujemy posiadane dane – na przykład na temat nawiązywanych kontaktów, dokonywanych wyborów lub wybieranych ustawień oraz udostępnianych treści i działań dokonywanych w naszych Produktach i poza nimi – aby umożliwić użytkownikom korzystanie z nich w sposób spersonalizowany.

Pomagamy użytkownikom w znajdowaniu i nawiązywaniu kontaktu z osobami, grupami, firmami, organizacjami i innymi użytkownikami, na których im zależy we wszystkich Produktach Facebooka, z których korzystają.

Facebook tworzy technologie i usługi, które umożliwiają użytkownikom nawiązywanie kontaktów, budowanie społeczności oraz rozwijanie działalności.

Niniejszy Regulamin reguluje sposób korzystania przez użytkownika z Facebooka, Messengera oraz innych oferowanych przez nas produktów, funkcji, aplikacji, usług, technologii i oprogramowania (dalej Produktów Facebooka lub Produktów), z wyjątkiem sytuacji, w których wyraźnie stwierdzimy, że zastosowanie mają odrębne postanowienia (a nie niniejszy Regulamin).

terms of service customer updating-50terms of service customer updating-33terms of service customer updating-14

Wykorzystujemy i opracowujemy zaawansowane technologie – takie jak sztuczna inteligencja, systemy maszynowego uczenia się i rozszerzona rzeczywistość – aby użytkownicy mogli bezpiecznie korzystać z naszych Produktów niezależnie od fizycznych możliwości czy położenia geograficznego. osobom z wadami wzroku dowiedzieć się, co lub kto jest na zdjęciach lub w filmach udostępnianych na Facebooku lub Instagramie.

One thought on “terms of service customer updating”